Nil volentibus arduum






Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van


Rienk H. Kamer



Klik hier voor het condoleanceregister.